Επιδοτούμενα Προγράμματα

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας  νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας  νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 160 εκ.€ Η εν λόγω δράση αφορά την ενίσχυση της τουριστικής […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας  νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας  νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 190 εκ.€ Η εν λόγω δράση αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» που θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027 […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» που θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027 […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση Καθεστώτος Ενισχύσεων “Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, εφεξής ΠΔΑΜ 2021 – 2027 μπορεί να επιτευχθεί […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα – 2ος Κύκλος” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του 2ου Κύκλου του Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων 2ος Κύκλος” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του 2ου Κύκλου του Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για: Για περισσότερες πληροφορίες για […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 400 εκ.€ Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της δράσης “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€ Η εν λόγω δράση […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στην δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα
ΕΣΠΑ Banner