Επιδοτούμενα Προγράμματα

Δημοσίευση της δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 400 εκ.€ Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της δράσης “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€ Η εν λόγω δράση […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στην δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στην δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στην δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα 360” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες που για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε την περίοδο 2014-2020. Η εν λόγω δράση […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 350 εκ.€. Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 350 εκ.€. Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στην […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του νέου Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για: ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων […]

Περισσότερα
ΕΣΠΑ Banner