Επιδοτούμενα Προγράμματα

Παράταση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» που αφορά, μεταξύ άλλων αλλαγών, την παράταση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα: Ημερομηνία […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της Καινοτομίας στην Τοπική Επιχειρηματικότητα»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της Καινοτομίας στην Τοπική Επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027 η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε την περίοδο 2014-2020. Η εν […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση που αφορά στη παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027». Η εν λόγω δράση απευθύνεται […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε την περίοδο 2014-2020. Η εν […]

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η τρίτη τροποποίηση της Πρόσκλησης που αφορά στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 160 εκ.€ Η εν λόγω τροποποίηση προβλέπει την […]

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η τρίτη τροποποίηση της Πρόσκλησης που αφορά στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 190 εκ.€ Η εν λόγω τροποποίηση προβλέπει την παράταση […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» που θα υλοποιηθεί με πόρους του […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» που θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 190 εκ.€ Η εν λόγω δράση αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω […]

Περισσότερα
ΕΣΠΑ Banner