Επιδοτούμενα Προγράμματα

Δημοσίευση της δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στην δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Δημοσίευση της δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στην δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα 360” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες που για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε την περίοδο 2014-2020. Η εν λόγω δράση […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 350 εκ.€. Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 350 εκ.€. Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στην […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του νέου Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για: ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του νέου Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια […]

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» που αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά την πρόσκληση της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που εντάσσεται στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην κατηγορία Α2. Ανακαίνιση και στον Τομέα «Επενδύσεις στην Ενεργειακή Απόδοση» και […]

Περισσότερα
ΕΣΠΑ Banner