Επιδοτούμενα Προγράμματα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του νέου Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια […]

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» που αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά την πρόσκληση της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που εντάσσεται στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην κατηγορία Α2. Ανακαίνιση και στον Τομέα «Επενδύσεις στην Ενεργειακή Απόδοση» και […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στην δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στην δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα

Προδημοσίευση της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στην δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€. Η εν λόγω […]

Περισσότερα
ΕΣΠΑ Banner