Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ αναζητά νέους συνεργάτες με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους, αντίστοιχα προσόντα και σχετική προϋπηρεσία. Η Εταιρεία παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, ενώ διαθέτει ένα εξελισσόμενο σύστημα αμοιβών. Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε σας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

ΕΣΠΑ Banner