Αποστολή

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 1997, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερα δημόσιου τομέα.

Αποστολή της είναι η προσφορά ενός ολοκληρωμένου συνόλου εξατομικευμένων ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, υποστήριξης, ανάπτυξης, διαχείρισης έργων και έρευνας – μελετών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, στη βάση της αποτελεσματικότητας και της υψηλής προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η μακρόχρονη εμπειρία, το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, το εργασιακό ήθος και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός Ελλάδας διασφαλίζουν το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων, πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.

ΕΣΠΑ Banner