Νέα – Ανακοινώσεις

Νέες Προσκλήσεις Προγραμμάτων αναμένεται να ανακοινωθούν

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευτούν οι προκηρύξεις της δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€ των οποίων η προδημοσίευση έχει ανακοινωθεί.Επίσης, το ίδιο διάστημα, […]

Περισσότερα

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση»

Με την τροποποίηση ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων η 7η Δεκεμβρίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων η 1η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00μ.μ.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά τη σχετική Υπουργική […]

Περισσότερα
ΕΣΠΑ Banner