Ενημέρωση

Νέες Προσκλήσεις Προγραμμάτων αναμένεται να ανακοινωθούν

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευτούν οι προκηρύξεις της δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ.€ των οποίων η προδημοσίευση έχει ανακοινωθεί.
Επίσης, το ίδιο διάστημα, αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη της δράσης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» που εντάσσεται στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner