Διοίκηση

Ζωή Βαδράτσικα

Διαχειρίστρια – Νόμιμος Εκπρόσωπος – Εταίρος

Μιλτιάδης Σταμπούλης

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργων – Εταίρος

Πρόδρομος Βαδράτσικας

Συντονιστής Έργων – Εταίρος

Βασιλική Δημητρίου

Υπεύθυνη Μελετών

Αθανασία Σουλτανά

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Νικόλαος Ρέμβος

Υπεύθυνος Έργων Στήριξης Επιχειρηματικότητας

ΕΣΠΑ Banner