Ενημέρωση

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση»

Με την τροποποίηση ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων η 7η Δεκεμβρίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων η 1η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά τη σχετική Υπουργική Απόφαση «2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» εδώ.

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner