Ενημέρωση

Παράταση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» που αφορά, μεταξύ άλλων αλλαγών, την παράταση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα:

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για όλες τις παραμβάσεις ορίζεται η Πέμπτη  06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες:

  • για την Παρέμβαση Ι την Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00
  • για την Παρέμβαση ΙΙ τη Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00
  • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner