Ενημέρωση

Δημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε την περίοδο 2014-2020.

Η εν λόγω δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς για την υποβολή προτάσεων που θα συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει και τα 2.000.000€

Για περισσότερες πληροφορίες για την προδημοσίευση πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner