Ενημέρωση

Προδημοσίευση Καθεστώτος Ενισχύσεων “Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, εφεξής ΠΔΑΜ 2021 – 2027 μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του Καθεστώτος Ενίσχυσης της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης». Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για:
(α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή
(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας
(γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών
(δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας
(στ) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα
(ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.
Προϋπόθεση για την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου στο παρόν καθεστώς είναι να έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 14 και την παρ. 8 του Άρθρου 16 του Νόμου 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Για περισσότερες πληροφορίες για την προδημοσίευση του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner