Ενημέρωση

Δημοσίευση της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της Καινοτομίας στην Τοπική Επιχειρηματικότητα»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της Καινοτομίας στην Τοπική Επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027 η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο κάθε δυνητικού Δικαιούχου Φορέα, το οποίο πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€) και με ανώτατο ποσό τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€)

Για περισσότερες πληροφορίες για την δημοσίευση πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner