Ενημέρωση

Δημοσίευση της δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» που ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 400 εκ.€

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€

Για περισσότερες πληροφορίες για την προδημοσίευση πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner