Ενημέρωση

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα – 2ος Κύκλος” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του 2ου Κύκλου του Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια τα οποία:
• Εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί αποτυπώνονται, σε πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κύκλο 2 του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», με ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 29/09/2023 πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner