Ενημέρωση

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων 2ος Κύκλος” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του 2ου Κύκλου του Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για:

  • ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
  • εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, υπό προϋποθέσεις και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
  • επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό προϋποθέσεις,
  • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον (3) αστέρων,
  • ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
  • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στον 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
  • ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, υπό προϋποθέσεις,
  • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κύκλο 2 του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», με ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 13/10/2023 πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner