Ενημέρωση

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια” του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Η επιδότηση επιχειρήσεων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα από τη προκήρυξη του νέου Καθεστώτος Ενίσχυσης. Αναλυτικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για:

  • α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, που υποβάλλονται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 92195/27-09-2022 ΚΥΑ με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, υπό προϋποθέσεις,
  • β) της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, υπό προϋποθέσεις, και περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 92172/27-09-2022 ΚΥΑ,
  • γ) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων της περ.β, που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας,
  • δ) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης αυτών χωρίς να προκύπτει, κατ’ ανάγκη, από την επέμβαση γεωργικό προϊόν, που δύνανται σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κύκλο 1 του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια», με ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 30/12/2022 πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner