Ενημέρωση

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας  νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας  νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 160 εκ.€

Η εν λόγω δράση αφορά την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€ με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών το οποίο δύναται να προσαυξάνεται υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την προδημοσίευση πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner