Ενημέρωση

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας  νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας  νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 190 εκ.€

Η εν λόγω δράση αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000€ έως 400.000€ με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών το οποίο δύναται να προσαυξάνεται υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την προδημοσίευση πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner