Ενημέρωση

Δημοσίευση της Δράσης «Μετάβαση στην Καινοτομική, Εξωστρεφή και Έξυπνη Εξειδίκευση»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στη δράση «Μετάβαση στην Καινοτομική, Εξωστρεφή και Έξυπνη Εξειδίκευση» του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027» συνολικού προϋπολογισμού 65 εκ.€

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000€ έως και 400.000€

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης …

ΕΣΠΑ Banner